Main Menu

સુરત ખાતે રાજ્યનો સૌથી ઊંચો રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાયો

ગુજરાતમાં સુરત ખાતે રાજ્યનો સૌથી ઊંચો રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવવામાં આવ્યો હતો. રાષ્ટ્રધ્વજને ડુમસના વાય જંકશન પર ફરકાવાયો છે. ધ્વજની ઊંચાઈ 141 ફૂટ છે. રાજ્યના સૌથી ઊંચા રાષ્ટ્રધ્વજને જોઈને લોકો રાષ્ટ્રભક્તિની ભાવનાથી તરબોળ થઈ ગયા હતા. આમ, સુરત ખાતે અનોખી રીતે રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણી થઈ રહી છે.