Main Menu

તમાકુ નિયંત્રણ અંતર્ગત પોલીસ વિભાગની કાર્યશાળા

આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પંચાયત, બોટાદ દ્વારા રાષ્ટ્રિય તમાકું નિયંત્રણ કારય્ક્રમ અંતર્ગત પોલીસ વિભાગ સાથે એક દિવસીય કાર્યશાળાનું આયોજન એસ.પી. અને મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીના અધ્યક્ષ સ્થાને થયું હતું. જેમાં સિગારેસ એન્ડ અધર ટોબેકો પ્રોજેક્ટ એક્ટ-કોટપા-૨૦૦૩ની કાયદાકીય જોગવાઈ અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી.

આ કાર્યક્રમમાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા એપીડેમિક મેડીકલ ઓફીસર ડો.આર.આર.ચૌહાણ તેમજ પોલીસ વિભાગમાંથી પી.આઈ. જે.વી.રાણા, પી.એસ.આઈ. એસ.એમ.રામાણીએ હાજર રહી કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો.