Main Menu

ઋષિવંશી વાણંદ યુવા સંગઠન દ્વારા વિનામુલ્યે ચંપલ વિતરણ

ઋષિવંશી વાણંદ યુવા સંગઠન ભાવનગર દ્વારા બળબળતા ઉનાળામાં ગરીબ બાળકો, જરૂરીયાતમંદ વૃધ્ધો તથા મંદબુqÙના વ્યિક્તઆેને 100 જોડી ચંપલ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે ઠંડી છાસનું પણ વિતરણ કરી યુવાનોએ પ્રશસ્ય કાર્ય કય¯ુ હતું.