Main Menu

ધારી ગીર પંથકમાં મેઘાનું આગમન….ધારી શહેર સાથે ગ્રામ્ય પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ…. ગીર પંથકના દલખાણીયા, કોટડા, મીઠાપુર, શેમરડી, નાગધ્રા, રામપરા, દેવળા, ખીચા, ગામોમાં ધોધમાર વરસાદ…નાગધ્રા ની નદીમાં આવ્યું પુર…..

ધારી ગીર પંથકમાં મેઘાનું આગમન..ધારી શહેર સાથે ગ્રામ્ય પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ…ગીર પંથકના દલખાણીયા, કોટડા, મીઠાપુર, શેમરડી, નાગધ્રા, રામપરા, દેવળા, ખીચા, ગામોમાં ધોધમાર વરસાદ…નાગધ્રા ની નદીમાં આવ્યું પુર…..