Main Menu

કુંકાવાવમાં રુબેલા રસી અંગે જન જાગૃતિ અભિયાન રેલી

રાજુભાઈ યાદવ કુંકાવાવમાં વ્રજ વિઘાલય તથા લા કલબ રોયલ ના ઉપકમે રુબેલા રસી અંગે જન જાગૃતિ અભિયાન રેલી યોજવામાં આવી હતી
રેલીને બાવકુ ભાઇ ઉઘાડ થતા વસંત ભાઈ મોવલીયા એ પ્રસથાન કરાવયુ  આ રેલી સહેર ના મુખ્ય માર્ગો ઉપર ફરી રુબેલા રસી આપવાની વાત કરી લોકો ને જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા