www.citywatchnews.com

Amreli Live Breking News City Watch News

અમરેલી વિડિયો ગેલેરી

દામનગર શહેરમાં સતત વરસાદથી ગરીબ સિપાઈ પરિવારનું કાચું મકાન એકાએક વહેલી સવારે ધરાશય

દામનગર સતત વરસાદ થી વધુ એક ગરીબ સિપાઈ પરિવાર નું કાચું મકાન પરિવાર સૂતો હતો ત્યારે વહેલી સવારે ધડાકા ભેર ધરાશય. દામનગર સિપાઈ શેરી ના મુખ્ય રસ્તા પર આવેલ અતિ ગરીબ સિપાઈ રજાકભાઈ વલીભાઈ ચૌહાણ નું મકાન ધરાશય માત્ર પહેરલ કપડે બચ્યો. સતત પંદર દિવસ થી વરસતા વરસાદ થી કાચા મકાનો ધરાશય થવા ની ઘટના ઓ માં વધારો દામનગર સિપાઈ રજાકભાઈ વલીભાઈ ચૌહાણ નું વહેલી સવારે ૫-૩૦ કલાકે  ધડકા ભેર ધરાશય થવા થી માત્ર પહેરલ કપડે દોડી ને બહાર નીકળેલ પરિવાર નું ભારે રુદન મદદ ની ગુહાર.