www.citywatchnews.com

Just another WordPress site

અમરેલી

અમરેલી ગાંધીનગર ફ્રુડ વિભાગ દ્વારા દુધના સેમ્પલો લેવા ત્રણ તાલુકા મથકો પર ચેકીંગ…..ધારી તાલુકાના ચાંચઇ, દલખાણીયા રોડ પર પશુપાલકોને ત્યાં ચેકીંગ…ફ્રુડ વિભાગના ઓચિંતા ચેકીંગથી પશુપાલકોમાં ચિંતા

અમરેલી-અમરેલી ગાંધીનગર ફ્રુડ વિભાગ દ્વારા દુધના સેમ્પલો લેવા ત્રણ તાલુકા મથકો પર ચેકીંગ…..
ધારી તાલુકાના ચાંચઇ, દલખાણીયા રોડ પર પશુપાલકોને ત્યાં ચેકીંગ….
બાબરા ના જી.એ.ડી.સી.વિસ્તાર, અમરાપરા વિસ્તારમાં ચેકીંગ…..
કુંકાવાવ ના ભૂખલી અને ખજૂરી ગામોના દૂધ સંચાલકોને ત્યાં ચેકીંગ…..
ત્રણ તાલુકા મથકો પરથી 33 દૂધમાં સેમ્પલો ફ્રુડ વિભાગે લીધા….
ફ્રુડ વિભાગના ઓચિંતા ચેકીંગથી પશુપાલકોમાં ચિંતા….
અમરેલી અને ગાંધીનગર ની ટીમો દ્વારા ચેકીંગ…..