www.citywatchnews.com

Amreli Live Breking News City Watch News

ભાવનગર

​જિલ્લા અંધત્વ નિયંત્રણ સોસાયટી દ્વારા વિનામૂલ્યે નેત્ર નિદાન યજ્ઞનું આયોજન

જિલ્લા અંધત્વ નિયંત્રણ સોસાયટી ભાવનગર દ્વારા તારીખ 19/5/2019 રવિવારના રોજ સવારે 9 થી 12
કલાક દરમિયાન ગામ ભંડાર તાલુકો ઘોઘા મુકામે વિનામૂલ્યે નેત્રનિદાન યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.
જેમાં સર તખ્તસિંહજી હોસ્પિટલ ના આંખ વિભાગના ડોક્ટરોની ટીમ દ્વારા વિનામૂલ્યે જરૂરિયાત મંદ લોકોને
આંખની સારવાર કરી આપવામાં આવશે જેથી વધુમાં વધુ લોકો આ નેત્ર નિદાન યજ્ઞનો લાભ લે તેમ જિલ્લા
અંધત્વ નિયંત્રણ સોસાયટી ભાવનગરની યાદીમાં જણાવાયું છે.