www.citywatchnews.com

Amreli Live Breking News City Watch News

ભાવનગર

ભાવનગર મનપા દ્વારા પર્યાવરણ જન જાગૃત રેલીનું કરાયું આયોજન

મનપા દ્વારા  પર્યાવરણ જન જાગૃત રેલી કરાયું આયોજન…મોતીબાગ ટાઉન હોલ ખાતે થી પર્યાવરણ જન જાગૃતિ રેલી નું થયું આયોજન…રેલીમાં મનપાનાં આધિકારીઓ જોડયા તેમજ શહેરની અલગ અલગ સંસ્થાઓનાં કાર્યકર્તાઓ અને નાગરિકો પણ જોડાયા