fbpx
અમરેલી

અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકાના વાવેરા ગામે વરસાદ ના પાણી ભરાતા લોકોમા ભરાયો રોષ

રાજુલા તાલુકાના વાવેરા ગામે બ્લોકો વે પેવર નુ કામ કર્યુ હતું તેમા ત્રણ ફુટ રોડને નીચે ઉતારતા પાણી ભરવા લાગ્યુ છે આ બાબતે જ્યારે રોડ નુ કામ શરૂ હતુ ત્યારે પણ વાવેરા ગ્રામ પંચાયત ને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આજે રાજુલા મામલતદાર સાહેબ અને વાવેરા તલાટી મંત્રી ને લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી હિતેશભાઈ ઘાખડા દ્વારા કે તાત્કાલિક ધોરણે પાણી નો નિકાલ કરો. વરસાદ નુ ગંદકી વાળુ પાણી લોકો ના ઘર સુધી પોહોચતા લોકો મુકાયા મુશ્કેલી મા વરસાદ ના પાણી લોકો ના ઘર સુધી પહોચતા લોકો મુકાયા ચિનતામા.  હિતેશભાઈ ધાખડા એ જણાવ્યું હતું કે જો તાત્કાલિક ધોરણે પાણી નો નિકાલ નહીં કરવામાં આવે તો અમરેલી ડીડીઓ સાહેબ ને રૂબરૂ રજૂઆત કરવામા આવશે

Follow Me:

Related Posts