fbpx
અમરેલી

અમરેલી કુંકાવાવ પંથકના વાતાવરણમા આવ્યો પલટો


અમરેલી-કુંકાવાવ પંથકના વાતાવરણમા આવ્યો પલટો.કુંકાવાવના ગ્રામીણ ગામડાઓમાં શરૂ થયો વરસાદ.ભાયાવાદર, સનાળા, ચોકી, કુંકાવાવ સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ.કુંકાવાવના અમરાપુરમાં ધોધમાર વરસાદ.અસહ્ય ઉકળાટ અને બફારા બાદ બીજ દિવસે શરૂ થયો વરસાદ.
વરસાદ શરૂ થતા ખેડૂતોમાં ખુશી.

Follow Me:

Related Posts