fbpx
અમરેલી

અમરેલી જીલ્લાના લીલીયા યુનિટના હો.ગા. સભ્યનું અવસાન થતા પરિવાર જનોને મુત્યુ સહાય ચેકનું વિતરણ કરાયું

અમરેલી જીલ્લાના લીલીયા  યુનિટના હો.ગા. સભ્ય  વિશાલ રમેશભાઈ વાળા નાઓનું અવસાન થતાં તેઓના વારસદાર ગં.સ્વ.ખુશ્બુ બેન વિશાલભાઈ વાળા નાઓને મૃત્યુ સહાય ₹.૧૫૦૦૦૦/- અને મરણોત્તર સહાય ₹.૫૦૦૦ કુલ મળીને ₹.૧,૫૫,૦૦૦/- મે.કમાન્ડન્ટ જનરલ સા. હોમગાર્ડઝ ગુજરાત રાજ્ય; અમદાવાદ (કલ્યાણ નિધિ) દ્રારા દરખાસ્ત મંજુર કરાતા  આજરોજ તારીખ-૨3/૦૭/૨૦ ના રોજ શ્રી અશોક જોષી જીલ્લા કમાન્ડન્ટશ્રી, અમરેલીના વરદ હસ્તે ચેક અર્પણ કરાયો. આ તકે   હિરેનભાઈ હિર૫રા,  તથા  કમલેશભાઈ કાનાણી તથા  રિતેશભાઈ તથા  કેતન ઢાંકેચા તથા પૂૂૂૂર્વ કમાન્ડન્ટ કાપડિયા તથા 2  ગોહિલ તથા એસ. ઓ.(લીગલ) કું. હંસા મકાણી તથા તથા શરદ સાપરિયાં ઇન્ચાર્જ ઓફિસર હોમગાર્ડઝ યુનિટ લીલીયા હાજર રહેેેેલ.

Follow Me:

Related Posts