fbpx
અમરેલી

અમરેલીમાં તમામ લોકો આવતાં ર1 દિવસ સુધી એક સાથે વરાળના નાસનો પ્રયોગ કરે તો કદાચ સંક્રમણ કાબૂમાં આવી શકે ડો. ભરત કાનાબાર

ગરમ વરાળના નાસ, કોરોનાના વાયરસ સામે કારગત નીવડી શકે તેવી
સંભાવનાઓ છે.
કોરોના વાયરસ સામેના જંગમાં હાલ તબીબી વિજ્ઞાન પાસે કોઈ
અસરકારક દવા ઉપલબ્ધ નથી અને સચોટ વેકસીન નજીક ના ભવિષ્‍યમાં
ઉપલબ્ધ થઈ શકે તેમ નથી તેવા સંજોગોમાં આયુર્વેદિક માં સૂચવેલ કેટલાંક
ઉપયોગી ની વ્યાપક અજમાઈશ થઈ રહી છે. પ્રતિકાર શકિત વધારે તેવા
(ઈમ્‍યુનિટી બુસ્‍ટર) ઉકાળાઓ, ગરમ પાણી , સૂંઠ જેવા ઔષધો વિશે
અનેક જગ્‍યાએ લખાયું છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાંક સમયથી ગરમ વરાળના
નાસની ઉપયોગિતા વિષે સોશીયલ મીડીયામાં વ્યાપક પ્રમાણ માં થઈ રહી
છે. રીતે ગરમ વરાળના નાસ આ વાયરસ સામે ખુબજ અસરકારક
હથિયાર સાબિત થઈ શકે તેમ છે. આ સમજવા સૌ પહેલાકોરોનાના
વાયરસથી આપણે કઈ રીતે સંક્રમિત થઈએ છીએ તે જાણવું જરૂરી છે.

કોરોનાનો ફેલાવો
કોરોનાના વાયરસ – કોવિડ-19 સંક્રમિત વ્‍યકિતના શ્વસનતંત્ર
(નાક અને મોં) માંથી નીકળતાં વાયરસ છીંક, ઉધરસથી હવામાં
ફેંકાતા ડ્રો5લેટથી થાય છે. જયારે આ5ણે સંક્રમિત વ્‍યકિતની 3-મીટર થી
પણ વધુ હોઈએ અને માસ્‍ક ન ઉપયોગ હોય ત્‍યારે આવી વ્‍યકિતના
બોલવાથી, હસવાથી, ગાવાથી કે છીંક-ઉધરસ દ્ધારા આ ડ્રોપ્લેસ્સ આપના
શ્વસનતંત્રમાં પ્રવેશી જાય છે. આ પ્રકારના સંક્રમણમાં આપના માં
પ્રવેશતો વાયરસનો લોડ મોટો હોવાની શકયતા છે. જેના કારણે
સંક્રમિત થનાર વ્‍યકિતને વધારે મુશ્‍કેલી પડવાની શકયતાઓ રહેલી છે.
આટલા માટે જ માસ્‍કની હવે નિષ્‍ણાંતો અને વિશ્વ આરોગ્‍ય
સંસ્‍થા ભાર મુકી રહી છે.

આ સિવાય સંક્રમિત વ્‍યકિતના સીધા થી, તેણે વાપરેલ વસ્‍તુને
કરવાથી પણ વાયરસ આપણા હાથથી આપણાં મોં, નાક કે આંખ
દ્ધારા આણા શ્વસનતંત્રમાં પ્રવેશી શકે છે. આ પ્રકારના સંક્રમણમાં
વાયરસનો લોડ ઓછો હોવાની શકયતા છે. આ સિવાય બંધિયાર રૂમમાં કે
હોલમાં જયાં હવાની અવરજવર ઓછી હોય અને ભીડ હોય અને વિશેષ
કરી સેન્‍ટ્રલી એરકન્‍ડીશનીંગ સીસ્‍ટમ હોય તો 5ણ વાયરસનો ચેપ લાગવા
સંભવ છે.
એકવાર વાયરસ પ્રવેશે પછી સંક્રમિત વ્‍યકિત રોગના 3 જુદા જુદા
તબકકાઓમાંથી 5સાર થાય છે.
સ્‍ટેજ – 1 (શરૂઆતના 1 થી 5 દિવસ) :- આ સમય દરમિયાન કોવિડ-19 વાયરસ
આપણા નાક અને ગળાની સપાટીના સેલ પર ચોટી જાય છે. પ્રથમ ચેક
દિવસ સુધી આ વાયરસ લોકલ રહે છે અનેદર્દી માં જાજા લક્ષણો દેખાતાં
નથી.
સ્‍ટેજ – ર (3 થી 1ર દિવસ) :- આ સમયગાળામાં વાયરસની સંખ્‍યા ખુબજ
ઝડપ થી વધે છે અને નાક-ગળામાંથી શ્વસન નળી મારફતે ફેફસા સુધી
પહોંચી જાય છે. 80 જેટલાદર્દી ઓમાં વાયરસની અસર આટલા પૂરતી
મર્યાદિત રહે છે અનેદર્દી ને સુકી ઉધરસ, શરદી, તાવ, શરીર તુટવું,
માથું દુખવું, કમર તથા બન્‍ને પગમાં તોડ થવી જેવા લક્ષણો દેખાય છે.
સ્‍ટેજ – 3 (ન્‍યુમોનીયા સ્‍ટેજ) :- લગભગ ર0 દદીના સગા ઓમાં આ વાયરસ
ફેફસામાં ગંભીર અસરો ઉભી કરે છે અને દર્દી ને ઓકિસજનની જરૂર પડે
છે. છાતીના હત સ્‍કેનમાં ખુબ જ વહેલાં આવા દર્દી ઓમાં નિદાન થઈ
શકે છે. રોગ કેટલો ગંભીર બનશે તેનો આધાર શરૂઆતના
તબકકે પ્રવેશેલ વાયરસનો લોડ (જથ્‍થો), પ્રતિકાર શકિત, તેનું
વહેલું નિદાન અને ઘનિષ્ઠ સારવાર – આ બધા પરિબળો પર રહેલો છે.
એટલાં માટે જ નું નિદાન અને એની સારવાર વહેલી થાય તે ખુબજ
જરૂરી છે. પ્રથમ 5 દિવસ દરમિયાન તાવ, ખાંસી, શરીર તુટવું જેવા લક્ષણો
બાદ જો રોગ આગળ વધે તો દર્દી ને શ્વાસ ચડવાની તકલીફ ઉભી થાય
છે. અનાયાસે આપણે સંક્રમિત થઈએ તો પણ જો માસ્‍ક પહેરવાની ચીવટ
રાખી હોય તોસંક્રમણ વખતના વાયરસનો પ્રારંભિક લોડ ઓછો રહેવાની
શકયતા છે. જેના કારણે આવી સંક્રમિત વ્‍યકિતમાં રોગના લક્ષણો સામાન્‍ય
રહે છે અને દર્દી ની ગંભીર પરિસ્‍થિતિમાં મુકાતાં બચી શકે છે.
સામાન્‍ય કલોથ માસ્‍ક કે સામાન્‍ય ફલુના વાયરસ,
સીઝનલ કોરોના વાયરસ તથા બેકટેરીયા રોકી શકે
છે પણ સાઉથ કોરીયામાં થયેલ એક અભ્‍યાસ પ્રમાણે કોરોનાના લક્ષણો
વાળી વ્‍યકિતના સંક્રમણ માં આવવાનું થાય તો આવા માસ્‍ક કોવિડ-19ના
વાયરસને રોકવામાં અસરકારક સાબિત થયા નથી. એન 95 માસ્‍ક 0.3
માયક્રોનની સાઈઝના જેટલા પ્રકટીકલ સામે રક્ષણ આપે છે. એટલે
ભીડ વાળી જગ્‍યાએ, સંક્રમિત વ્‍યકિતના સંક્રમણ માં આવતાં લોકોએ આ
પ્રકારના માસ્‍ક પહેરવા વધુ સલામત ગણાય.
વરાળના નાસ :-
કોરોનાના વાયરસ ફરતે (ચરબી)નું આવરણ
(કોટીંગ) હોય છે. 56બ્‍?ઉસં સે. ઉષ્‍ણતામાને આ વાયરસ 15 મિનિટમાં
પોતાની સંક્રમણ કરવાની શકિત ગુમાવી દે છે. અને 70ં સે.
ઉષ્‍ણતામાને તો આ વાયરસનો નાશ થઈ જાય છે. એજ રીતે 95
કરતાં વધુ ભેજની સ્‍થિતિમાં માત્ર 38ં સે. ઉષ્‍ણતામાને જ આ વાયરસ મરી
જાય છે. આમ ગરમ પાણીની વરાળ – કે જેમાં ભેજ અને ઉચું ઉષ્‍ણતામન
બન્‍ને હોય છે તે આ વાયરસસામે ખુબજ અસરકારક નીવડી શકે. આપણે
શરૂઆતમાં જોયું તેમ સંક્રમણના પ્રથમ સ્‍ટેજમાં લગભગ 5 દિવસ સુધી આ
વાયરસ નાક અને ગળામાં રહે છે અને ત્‍યાર5છી તે શ્વાસનળી અને ફેફસામાં
ફેલાય છે. આપણને ખબર પડવી મુશ્‍કેલ છે કે કયારે આ વાયરસે આપણાં
નાક યા મોંમાં પ્રવેશ કર્યો આવા સંજોગોમાં જો નિયમિતપણે દિવસમાં
બે વાર ગરમ વરાળના નાસ મોં અને નાક વાટે લેવાય તો આ સંક્રમણ આગળ
ન વધે તેવી શકયતાઓ છે.
રોગના પ્રથમ અને બીજા તબકકામાં જયારે આ વાયરસ આપણાં
શ્વસનતંત્રના ઉપરના ભાગમાં જ હોય છે ત્‍યારે આ વરાળની તેના પર
ડાયરેકટ અસર થઈ શકે. રોગને આગળ વધતો અટકાવવાની સાથે સાથે
શ્વાસનળી દ્ધારા ફેફસા સુધી પહોંચતા વાયરસનો લોડ પણ આનાથી ઘટી
શકે અને સરવાળે વ્‍યકિત સંક્રમિત થાય તો પણ તેવા દર્દી માં ગંભીર લક્ષણો
ઉપસ્થિત ન થાય.
કોરોનાના વાયરસને ફેટ નું આવરણ હોય બીજા
વાયરસ કરતાં તે વધારે હીટ સેન્‍સીટીવ છે એટલે તેના પર આ પ્રયોગની અસર
વધારે થઈ શકે. વરાળના નાસ સાથે ગરમ પાણી ના કોગળાં પણ ગળાં અને
નાકમાં વાયરસની અટકાવી શકે. નાસ માટે પાણીમાં વીકસ,
અજમા કે નીલગીરીના તેલના 3-4 ટીપાં ઉમેરી શકાય જેનાથી
શ્વસનતંત્રના અને નલિકાઓ વધુ ચોખ્‍ખી થશે.
સામૂહિક રીતે અમરેલી લોકોએ આ પ્રયોગ કરવા
જેવો છે. અત્‍યારે દિનપ્રતિદિન પોઝીટીવ દર્દી ઓ વધી રહયા છે. આપણે
સૌ સાથે મળીને નિર્ણય કરીએ તો દરેક પરિવાર કરી શકે તેવો આ સાદો
અને સરળ ઉપાય છે જે બધાને પરવડી શકે. આવતાં ર1 દિવસ સુધી અમરેલી
જિલ્લા ના તમામ લોકો આ પ્રયોગ કરે. દિવસમાં બે વખત ઓછામાં
ઓછો આનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. જે લોકોને વધુ બહાર નિકળવાનું
થતુ હોય, તે 3 વાર આ પ્રયોગ કરે. શકય હોય તો આનો તમારાં
સગાં-સબંધી અને સ્‍નેહી મિત્રોમાં આ વાતનો પ્રચાર કરશો. ઘડી ભર
માની લઈએ કે કોઈ મોટો ફાયદો ન થાય તો 5ણ આનું નુકશાન 5ણ
નથી. કમસે કમ સાદા ફલુ અને શરદી-ઉધરસના દર્દી ઓને તો ચોકકસ
ફાયદો થશે. તો ચાલો સાથે મળીને સંપ કરીએ. 1 ઓગસ્‍ટથી
ઓછામાં ઓછું ર1 દિવસ સુધી જીલ્લા ના નાનાં મોટાં તમામ લોકો આ
પ્રયોગ ચાલું રાખે. ર1 દિવસ બાદ આપણે પરિણામોની સમિક્ષા કરીશું.
નાસ લેતાં તમારાં પોતાના ફોટા વોટસએપ, ફેસબુક કે ટવીટર દ્ધારા
અન્‍યોને મોકલો. એક આશા સાથે આપણે સૌ સાથે મળી આ એક સાદા
ઉપચારનો પ્રારંભ કરીએ. આયુર્વેદ ના નિષ્‍ણાંત ડો. દેવાંગી
જોગણનો આ ઉપચારની સમજણ આપતો એક સુંદર વીડીયો સોશીયલ
મીડીયામાં ઉપલબ્‍ધ છે જે પણ જોઈ શકાય.

Follow Me:

Related Posts