fbpx
અમરેલી

અમરેલી જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકને ઉત્કૃષ્ટ સેવા બદલ “DGP’s Commendation Disc” એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવેલ

અમરેલી જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકને ઉત્કૃષ્ટ સેવા બદલ “DGP’s Commendation Disc” એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવેલ

Follow Me:

Related Posts