fbpx
અમરેલી

અમરેલી જિલ્લામાં કોરોના વધુ 19 કેસઃ કુલ 2385 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા

અમરેલી શહેરમાં કોરોનાના વધુ 4 કેસ સાથે અમરેલી જિલ્લાના 19 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા. આજના કુલ ડિસ્ચાર્જ 20.

આજે તા. 13 ઓક્ટોબરના રોજ કોવિડ-19ના અમરેલી શહેરના 4 પોઝિટિવ કેસ સાથે અમરેલી જિલ્લામાં વધુ 19 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા.અમરેલી શહેરના 4 કેસમાં… ઓમનગરના 66 વર્ષીય પુરુષ અને 70 વર્ષીય વૃદ્ધા ( બે કેસ ), માણેકપરાના 54 વર્ષીય પુરુષ, ગજેરાપરાના 50 વર્ષીય પુરુષ,
સાવરકુંડલાના 2 પોઝિટિવ કેસમાં…જેસર રોડ પરના 50 વર્ષીય મહિલા, સાવરકુંડલાના 67 વર્ષીય પુરુષ, અમરેલી જિલ્લાના પોઝિટિવ કેસમાં… અમરેલીના સરંભડા ના 53 વર્ષીય પુરુષ, લાઠીના 32 વર્ષીય પુરુષ, લાઠીના દામનગરના 65 વર્ષીય પુરુષ, લીલીયાના મોટા કણકોટના 56 વર્ષીય પુરુષ, મોટાવ લીલીયાના 45 વર્ષીય પુરુષ, બાબરાના વાવાડા ના 60 વર્ષીય મહિલા, બગસરા ના 53 વર્ષીય પુરુષ, બગસરા ના જામકા ના 50 વર્ષીય મહિલા, કુકાવાવના વડીયા ના 75 વર્ષીય વૃદ્ધા, ધારીના જીરાના 75 વર્ષીય વૃદ્ધા, નાના ભંડારીયાના 63 વર્ષીય પુરુષ. આમ આજ તા. 13 ઓક્ટોબરના રોજ અમરેલી શહેરના 4 પોઝિટિવ કેસ સાથે અમરેલી જિલ્લા માં કુલ 19 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા આ સાથે અમરેલી જિલ્લામાં કુલ પોઝિટિવ કેસનો આંક 2385 પર પહોંચ્યો. આજના દિવસનો પોઝિટિવ કેસનું સ્ટેટ્સ જોઈએ તો…આજના કુલ પોઝિટિવ કેસ 19, સારવાર હેઠળ કુલ દર્દીઓ 215, આજ ના દિવસે ડિસ્ચાર્જ દર્દીઓ 20, અત્યાર સુધીમાં મૃત્યુ પામેલ દર્દીઓ 33, કુલ પોઝિટિવ કેસ 2385..

Follow Me:

Related Posts