fbpx
અમરેલી

અમરેલીના સાંગાડેરી અને નડાળા તેમજ બાબરાના શંભુપરામાં ૧૦૦% વેક્સીનેશન પૂર્ણ

અમરેલી આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા સમગ્ર જિલ્લામાં ૧૦૦% વેક્સીનેશન કરવાની કામગીરી પુરજોશમાં શરૂ છે ત્યારે અમરેલી તાલુકાના મોટા આંકડીયા પીએચસી હેઠળના સાંગાડેરીમાં, વાંકીયા પીએચસી હેઠળના શંભુપરામાં અને બાબરાના કોટડાપીઠા પીએચસી હેઠળના નડાળા ગામમાં ૧૦૦% વેક્સીનેશન પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે.

Follow Me:

Related Posts

  • https://josefinohrn.com/
  • https://marwaricollege.ac.in/css/
  • https://lesphinxparis.com/
  • https://consultas-amor.com/
  • https://grupo-ottozutz.com/
  • https://web2.ecologia.unam.mx/laboratorios/bojorquez/language/
  • https://www.kmutt.ac.th/istrs/project/images/-/slot-gacor/