fbpx
ભાવનગર

ભાવનગર રાષ્ટ્રીયકક્ષાએ સિદ્ધિપ્રાપ્ત ખેલાડીઓ શિષ્યવૃત્તિ મેળવવા અરજી કરી શકશે

યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ, ગાંધીનગર તરફથી વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન
રાષ્ટ્રકક્ષાએ ભાગ લીધેલ અને ધનિષ્ઠ પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં ભાગ લેનાર ખેલાડીને રૂ.૨,૦૦૦/- વૃતિકા તેમજ
રાષ્ટ્રીયકક્ષાએ સિધ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલ પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય ક્રમ પ્રાપ્ત કરનાર ખેલાડીને રૂ.૨,૫૦૦/-
શિષ્યવૃતિ આપવામાં આવે છે.
આ લાભ લેવા માંગતા ખેલાડીઓએ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન
રાષ્ટ્રીયકક્ષાએ મોકલેલ ખેલાડી ભાઈઓ/બહેનોએ નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ જિલ્લા રમત ગમત
અધિકારીશ્રીની કચેરી ભાવનગર શહેર, જી-૨, એનેક્ષી બિલ્ડીંગ, બહુમાળી ભવન અથવા આ કચેરીના બ્લોગ
એડ્રેસ dsosportsbvr.blogspot.com પરથી મેળવી જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે રાખી તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦ સુધીમાં
કચેરીએ પરત પહોંચતું કરવાનું રહેશે.
તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦ પછી આવેલ અરજીને ધ્યાન પર લેવામાં નહીં આવે તેમજ અધૂરી વિગતો વાળી
અરજીને ધ્યાન પર લેવામાં નહીં આવે જેની જવાબદારી જે તે ખેલાડી, સંસ્થાની રહેશે.

Follow Me:

Related Posts