fbpx
અમરેલી

અમરેલી-જાફરાબાદના કોસ્ટલ બેલ્ટ વિસ્તારોમાં શરૂ થયો ઘોઘમાર વરસાદ

જાફરાબાદના કડીયાળી, ટીબી, હેમાળ, નાગેશ્રીમા ધોધમાર વરસાદ.
ઘોઘમાર વરસાદને પગલે ગામડાઓની શેરીઓમાં પાણી પાણી.
કડીયાળી ગામમાં વરસાદી પાણીનો ભરાવો
કડીયાળી ગામના બસ્ટેન્ડ પાસે આવેલા ઘરના ફળીયામાં વરસાદી પાણી ભરાયા
શેરીઓ પાણીથી તરબતર.
ધોધમાર વિસ્તારમાં વરસાદથી ખેડુતોમા ખુશીનો માહોલ.

Follow Me:

Related Posts