fbpx
અમરેલી

અમરેલી વર્તુળ કચેરી ના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓની સંયુક્ત સંકલન કમિટી દ્વારા ખાનગીકરણ નો વિરોધ સૂત્રોચ્ચાર બોલી કરાયો

Follow Me:

Related Posts