fbpx
અમરેલી

અમરેલી જિલ્લાની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં બપોરે 12 વાગ્યા સુધીમાં 5 નગરપાલિકા માં 17.81%, જિલ્લા પંચાયતમાં 21.42% તેમજ 11 તાલુકા પંચાયતોમાં 21.40% મતદાન થયું.


આજે અમરેલી જિલ્લા સહિત ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓનું મતદાન છે. અમરેલી જિલ્લામાં 5 નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયતની 34 બેઠકો તેમજ 11 તાલુકા પંચાયતનું મતદાન આજે સવારે 7 વાગ્યાથી શરૂ થયું છે. બપોરે 12 વાગ્યા સુધીમાં 5 મહાનગરપાલિકોમાં અમરેલીમાં 14.57%, સાવરકુંડલામાં 19.93%, બગસરામાં 19.05%, બાબરામાં 21.40%, તેમજ દામનગરમાં 23.52% મતદાન નોંધાયું છે.
જિલ્લા પંચાયતની કુલ 34 બેઠકો પર 21.42% મતદાન થયું છે. જ્યારે 11 તાલુકા પંચાયતમાં અમરેલીમાં 18.98%, કુંકાવાવ, વડીયામાં 19.01%, લાઠીમાં 20.99%, બાબરમાં 20.46%, સાવરકુંડલામાં 22.10%, લીલીયામાં 22.12%, ધારીમાં 19.14%, બગસરામાં 20.83, ખાંભા22.31%, રાજુલામાં 23.68%, તેમજ જાફરાબાદમાં 27.38% મતદાન થયું છે.

Follow Me:

Related Posts

  • https://josefinohrn.com/
  • https://marwaricollege.ac.in/css/
  • https://lesphinxparis.com/
  • https://consultas-amor.com/
  • https://grupo-ottozutz.com/
  • https://web2.ecologia.unam.mx/laboratorios/bojorquez/language/
  • https://www.kmutt.ac.th/istrs/project/images/-/slot-gacor/