fbpx
અમરેલી

અમરેલી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કૌશીક વેકરીયા દ્રારા જિલ્લા ભાજપ વેપારી સેલના સંયોજકશ્રી, સહ સંયોજકશ્રી અને સભ્યોની નિયુકિત કરવામાં આવી

માનનીય યશસ્વી પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર.પાટીલ સાહેબ અને પ્રદેશમહામંત્રી તથા સૌરાષ્ટ્ર ઝોનનાં પ્રભારી વિનોદભાઈ ચાવડાની સુચનાઅને માર્ગદર્શન અનુસાર તેમજ અમરેલી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કૌશીક વેકરીયા દ્રારા જિલ્લા ભાજપ સંગઠન પ્રભારી ભરતભાઈ બોઘરા અને સુરેશભાઈ ગોધાણી સાથે સંકલન કરીજિલ્લા ભાજપ વેપારી સેલના સંયોજકશ્રી, સહ સંયોજકશ્રી અને
સભ્યો ની નીચે મુજબ નિયુકિત કરવામાં આવે છે.

વેપારી સેલ સંયોજક દીનેશભાઈ ભુવા વેપારી સેલ સહ સંયોજક કેતનભાઈ –ધોળકીયા વેપારી સેલ સભ્ય જીતભાઈ હસુભાઈ દેસાઈ વેપારી સેલ સભ્ય બાવચંદભાઈ મુગલપરા વેપારી સેલ સભ્ય જયેશભાઈ ઠાકર વેપારી સેલ સભ્ય સંદીપભાઈ ભટ્ટ
વેપારી સેલ સભ્ય દીનેશભાઈ હડીયલ વેપારી સેલ સભ્ય વિજયભાઈ દેસાઈ

Follow Me:

Related Posts

  • https://josefinohrn.com/
  • https://marwaricollege.ac.in/css/
  • https://lesphinxparis.com/
  • https://consultas-amor.com/
  • https://grupo-ottozutz.com/
  • https://web2.ecologia.unam.mx/laboratorios/bojorquez/language/
  • https://www.kmutt.ac.th/istrs/project/images/-/slot-gacor/