fbpx
અમરેલી

અમરેલી,મોરબી, રાજકોટ જિલ્લાઓમાં ટાવર બેંકમાંથી બેટરી સેલની ચોરી કરનાર ૪ ઇસમોને ચોરી કરેલ બેટરીઓ, ચોરી કરવા ઉપયોગમાં લીધેલ વાહનો સહિત કુલ કિં.રૂ.૩,૦૭,૧૨૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડતી અમરેલી એલ.સી.બી

અમરેલી, લાઠી રોડ, ટેલીફોન કવાટરની પાછળ, શ્રીનાથ પાર્ક સોસાયટીમાં ખુલ્‍લા વાડી વિસ્‍તારમાં ઇન્‍ડસ કંપનીના ટાવર આવેલ છે. ગઇ તા.૦૮/૦૪/૨૦૨૨ થી તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૨ ના સવારના નવેક વાગ્‍યાના સમય દરમિયાન કોઇ અજાણ્‍યા ચોર ઇસમે આ ઇન્‍ડસ કંપનીના ટાવરના કમ્‍પાઉન્‍ડ ફરતે આવેલ તાર ફેન્‍સીંગ તોડી, બેટરી બેંકમાં રાખેલ બેટરી સેલ નંગ-૨૪, કિં.રૂ.૨૪,૦૦૦/- ની ચોરી કરી લઇ ગયેલ હોય, જે અંગે કનકસિંહ ગલુભા ગોહિલ, ઉ.વ.૪૫, ધંધો- પ્રાઇવેટ નોકરી, રહે.ખરકડી ગામ, તા.ઘોઘા, જિ.ભાવનગરનાઓએ ફરિયાદ આપતાં, અજાણ્યા આરોપી વિરૂધ્‍ધ અમરેલી તાલુકા પો.સ્‍ટે. એ-પાર્ટ ગુ.રનં ૧૧૧૯૩૦૦૪૨૨૦૩૪૭/૨૦૨૨ આઇ.પી.સી. કલમ ૩૭૯ મુજબનો ગુનો રજી. થયેલ હતો.   

ભાવનગર રેન્‍જ આઇ.જી.શ્રી અશોક કુમાર સાહેબ નાઓએ ભાવનગર રેન્‍જના જિલ્લાઓમાં  બનતા મિલકત સબંધી ગુનાઓ ડીટેક્ટ કરવા સુચના આપેલ હોય, અમરેલી પોલીસ અધિક્ષકશ્રી હિમકર સિંહ સાહેબનાઓએ અમરેલી જિલ્લામાં બનવા પામેલ મિલકત સબંધી ગુનાના આરોપીઓને શોધી કાઢી, તેમના વિરૂધ્‍ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા અને વણશોધાયેલ ગુનાઓ ડીટેક્ટ કરવા અમરેલી એલ.સી.બી. ટીમને માર્ગદર્શન આપેલ હતું.

અમરેલી એલ.સી.બી. ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ.શ્રી આર.કે.કરમટા, પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એન.મોરી તથા એલ.સી.બી. ટીમ દ્વારા અમરેલી, લાઠી રોડ વિસ્‍તારમાં બનવા પામેલ ચોરીના ગુનાના આરોપીઓને શોધી કાઢવા માટે સઘન પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવેલ. વાયરલેસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.એમ.કડછા તથા અમરેલી નેત્રમ પ્રોજેક્ટ અંગર્ગત કમાન્‍ડ કન્‍ટ્રોલ સેન્‍ટરના સ્‍ટાફ ની મદદથી અમરેલી શહેર તથા અમરેલી જિલ્લાના એન્ટ્રી અને એક્ઝીટ પોઇન્‍ટ પરના સી.સી.ટી.વી. ફુટેજ ચેક કરવામાં આવેલ હતાં. સી.સી.ટી.વી. ફુટેજના સતત અભ્યાસ દરમિયાન એક બોલેરો પીકઅપ શંકાસ્‍પદ રીતે આંટા ફેરા મારતી જોવા મળેલ હતી. આ સી.સી.ટી.વી. ફુટેજમાં જોવામાં આવેલ બોલેરો પીકઅપના રજી. નંબર G.J.03.BV.2483 હોવાનું જણાઇ આવેલ હતું.

આજરોજ બાતમી રાહે હકીકત મળેલ કે, મોબાઇલ ટાવરોના બેટરી બેંકમાંથી બેટરી સેલની ચોરી કરતા ઇસમો એક કાળા કલરની સેન્‍ટ્રો કાર તથા બોલેરો પીકઅપ ગાડીમાં ચોરીની બેટરી સેલ વેચવા માટે નીકળેલ છે તેવી ચોક્કસ બાતમી મળતાં, બાતમી વાળા વાહનો અંગે વોચમાં રહેતાં, માંગવાપાળ ગામના પાટીયા પાસેથી પાયલોટીંગ કરનાર સેન્‍ટ્રો કાર તથા ચોરીની બેટરી સેલ ભરેલ બોલેરો પીકઅપ વાહન સાથે ચાર ઇસમોને પકડી પાડેલ છે.        

] પકડાયેલ આરોપીઓઃ-    

(૧) પ્રકાશ દીપકભાઇ ખીમસુરીયા, ઉં.વ.૨૫, રહે.નાની લાખાવડ, તા.જસદણ, જિ.રાજકોટ.

(ર) કિરણ કલાભાઇ મકવાણા, ઉં.વ.૨૭, ધંધો.વેપાર, રહે.ખડવાવડી, તા.જસદણ, જિ.રાજકોટ.

(૩) પિયુષ દુલાભાઇ ખીમસુરીયા, ઉં.વ.૨૪, ધંધો.વેપાર, રહે.નાની લાખાવડ, તા.જસદણ, જિ.રાજકોટ.

(૪) લાલજી ઉર્ફે અમિત મનસુખભાઇ ચૌહાણ, ઉં.વ.૨૬, રહે.અમરેલી, રોકડીયાપરા. તા.જિ.અમરેલી.  

] પકડાયેલ મુદ્દામાલઃ

ટાવરની બેટરીઓ નંગ-૭૨, કિં.રૂ.૭૨,૦૦૦/- તથા બોલેરો પીકઅપ, કિં.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા સેન્‍ટ્રો  કાર, કિં.રૂ.૫૦,૦૦૦/- તથા મોટર સાયકલ-૧, કિં.રૂ.૧૫,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૪, કિં.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથા ચોરી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો, કિં.રૂ.૧૨૦/- મળી કુલ કિં.રૂ.૩,૦૭,૧૨૦/- નો મુદ્દામાલ.

] આરોપીઓની પુછપરછ દરમિયાન ખુલવા પામેલ હકીકતઃ-    

પકડાયેલ આરોપીઓની પુછપરછ દરમિયાન તેઓએ કુલ સાત જગ્યાએ ટાવરમાંથી બેટરીની ચોરી કરેલ હોવાનું ખુલવા પામેલ છે. જેમાં અમરેલી જિલ્લામાં ટેલીફોન એક્સચેન્‍જની પાછળ આવેલ ટાવર, આર.ટી.ઓ.કચેરીની બાજુમાં આવેલ ટાવર તથા મોરબી જિલ્લામાં તીથવા, જોધપર નદી, તથા કોટડા નાયાણી ગામે આવેલ ટાવરમાંથી, રાજકોટ જિલ્લાના ખોડાપીપર ગામે બે વખત બેટરી ચોરી કરેલ હોવાની કબુલાત આપેલ છે. આ કબુલાત અંગે ખરાઇ કરતાં, રાજકોટ ગ્રામ્ય પડધરી પો.સ્‍ટે. ગુ.ર.નં. ૧૧૨૧૩૦૪૨૨૨૦૨૧૭/૨૦૨૨, ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબનો ગુનો નોંધાયેલ હોય, જે અનડીટેક્ટ ગુનો પણ ડીટેક્ટ કરવામાં આવેલ છે.

પકડાયેલ આરોપીઓ તથા મુદ્દામાલ આગળની કાર્યવાહી થવા માટે અમરેલી તાલુકા પોલીસ સ્‍ટેશનમાં સોંપી આપેલ છે.   

               ઉપરોકત કામગીરી અમરેલી પોલીસ અધિક્ષકશ્રી હિમકર સિંહ સાહેબનાઓની સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ અમરેલી એલ.સી.બી.ના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ.શ્રી આર.કે.કરમટા, પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એન.મોરી તથા વાયરલેસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.એમ.કડછા તથા એલ.સી.બી. ટીમ તેમજ અમરેલી નેત્રમ પ્રોજેક્ટ અંગર્ગત કમાન્‍ડ કન્‍ટ્રોલ સેન્‍ટરના સ્‍ટાફ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. 

google.com, pub-3877344041668511, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Follow Me:

Related Posts

google.com, pub-3877344041668511, DIRECT, f08c47fec0942fa0
  • https://josefinohrn.com/
  • https://marwaricollege.ac.in/css/
  • https://lesphinxparis.com/
  • https://consultas-amor.com/
  • https://grupo-ottozutz.com/
  • https://web2.ecologia.unam.mx/laboratorios/bojorquez/language/
  • https://www.kmutt.ac.th/istrs/project/images/-/slot-gacor/