fbpx
અમરેલી

અમરેલી પોલીસ અને પરેશ ધાનાણી વચ્ચે પકડા પકડી, સ્કુટર લઈને પોલીસ કાફલાની વચ્ચેથી નિકળી જતા પોલીસ જોતી રહી

અમરેલીમાં વિધાનસભાના વિપક્ષના નેતા પરેશ ધાનાણીની અટકાયતનો નિષ્ફળ પ્રયાસ થયો છે. કોંગ્રેસે આપેલા સમર્થનને લઈને પરેશ ધાનાણી વેપારીરીઓને બંધ પાળવાની વિનંતી કરવા નિકળ્યા હતા. જોકે તે સમયે પોલીસ દોડી આવી અને પોલીસ તેમજ પરેશ ધાનાણી વચ્ચે તુતુ-મેંમેં થઈ હતી. જોકે પરેશ ધાનાણી પોતાનું સ્કુટર લઈને પોલીસ કાફલાની વચ્ચેથી નીકળી ગયા.જે બાદ પરેશ ધાનાણી આગળ અને પોલીસ તેમને પકડવા માટે પાછળ દોડી હતી.પરેશ ધાનાણી આગળ અને પોલીસ તેમને પકડવા માટે પાછળ દોડી પરેશ ધાનાણી આગળ અને પોલીસ તેમને પકડવા માટે પાછળ દોડી પરેશ ધાનાણી આગળ અને પોલીસ તેમને પકડવા માટે પાછળ દોડી
પરેશ ધાનાણી અને પોલીસ વચ્ચે તુ તુ મે મે.
કેટલાક કોંગી કાર્યકરો ની પોલીસે કરી અટકાયત
પરેશ ધાનાણી કરાવી રહ્યા હતા દુકાનો બંધ. પરેશ ધાનાણી પોતાનુ સ્કુટર લઈને પોલીસ કાફલાની વચ્ચે થી નિકળી જતા પોલીસ જોતી રહી ગઈ પરેશ ધાનાણી અને પોલીસ વચ્ચે તુ તુ મે મે. અમરેલી શહેરમા પોલીસ અને પરેશ ધાનાણી વચ્ચે પકડા પકડી
પરેશ ધાનાણી આગળ… પોલીસ પાછળ અમરેલી – અમરેલી આખરે પરેશ ધાનાણી ની અટકાયત કરાઈરાજકમલ ચોક ખાતેથી પોલીસે અટકાયત કરી. અમરેલી શહેરમા બંધને મિશ્ર પ્રતિસાદ

Follow Me:

Related Posts

  • https://josefinohrn.com/
  • https://marwaricollege.ac.in/css/
  • https://lesphinxparis.com/
  • https://consultas-amor.com/
  • https://grupo-ottozutz.com/
  • https://web2.ecologia.unam.mx/laboratorios/bojorquez/language/
  • https://www.kmutt.ac.th/istrs/project/images/-/slot-gacor/