fbpx
અમરેલી

અમરેલી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કૌશીક વેકરીયા દ્રારા જિલ્લા ભાજપ લીગલ સેલના સંયોજક, સહસંયોજક અને સભ્યોની નિયુકિત કરવામાં આવી

માનનીય યશસ્વી પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર.પાટીલ અને પ્રદેશ મહામંત્રી તથા સૌરાષ્ટ્ર ઝોનનાં પ્રભારી વિનોદભાઈ ચાવડાની સુચના અને માર્ગદર્શન અનુસાર તેમજ અમરેલી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કૌશીક વેકરીયા દ્રારા જિલ્લા ભાજપ સંગઠન પ્રભારી ભરતભાઈ બોઘરા અને સુરેશભાઈ ગોધાણી સાથે સંકલન કરી જિલ્લા ભાજપ લીગલ સેલના સંયોજક, સહ સંયોજક અને
સભ્યોની નીચે મુજબ નિયુકિત કરવામાં આવે છે.

લીગલ સેલ(વીધી) સંયોજક પિયુષભાઈ શુકલ, લીગલ સેલ(વીધી) સહસંયોજક બકુલભાઈ પંડયા લીગલ સેલ(વીધી) સભ્ય હીતેશભાઈ સોલંકી, લીગલ સેલ(વીધી) સભ્ય વિપુલભાઈ ઓઝા, લીગલ સેલ(વીધી) સભ્ય રાહુલભાઈ જોષી, લીગલ સેલ(વીધી) સભ્ય રીપલભાઈ હેલૈયા લીગલ સેલ(વીધી) સભ્ય યોગેશભાઈ દવે, લીગલ સેલ(વીધી) સભ્ય અશોકભાઈ પંડયા
લીગલ સેલ(વીધી) સભ્ય ચંદ્રેશભાઈ મહેતા

Follow Me:

Related Posts

  • https://josefinohrn.com/
  • https://marwaricollege.ac.in/css/
  • https://lesphinxparis.com/
  • https://consultas-amor.com/
  • https://grupo-ottozutz.com/
  • https://web2.ecologia.unam.mx/laboratorios/bojorquez/language/
  • https://www.kmutt.ac.th/istrs/project/images/-/slot-gacor/