fbpx
અમરેલી

અમરેલી જીલ્લામાં આઉટ સોર્સ માં નોકરી કરતા કર્મચારી ઓનો લાંબા સમય થી પગાર ન થતા ધારાસભ્ય જે.વી.કાકડીયા

અમરેલી તાલુકા યુનિટ કચેરી માં પાર્ટ ટાઈમ કોન્ટ્રાક્ટ બેઈઝ થી નોકરી કરતા પટ્ટા વાળા અને ક્લાર્ક વગેરે જગ્યા પર ફરજ બજાવતા આઉટ સોર્સ ના કર્મચારી ઓનો છેલ્લા ત્રણ  માસ થી પગાર ન થતા અમરેલી જીલ્લા ના જાગૃત ધારાસભ્ય જે.વી.કાકડીયા ને રજુઆત કરવામાં આવતા ધારાસભ્ય જે.વી.કાકડીયા દ્વારા ઉચ્ચ કક્ષા એ રજુઆત કરી તાત્કાલીક આઉટ સોર્સ ના કર્મચારી ઓનો પગાર ચુકવવામાં આવ્યો હતો આ તકે તાલુકા હોમ ગાર્ડ યુનિટ ખાતેના કોન્ટ્રાક્ટ બેઈઝ કર્મચારી ઓમાં ખુશી નો માહોલ છવાઈ ગયો હતો..

Follow Me:

Related Posts